انجمن گفتگوی یوهاستینگ
سیستم اعتبار‌ها برای کاربران این گروه کاربری غیرفعال شده است.
یوهاستینگ در بهمن سال 1389 با هدف ارائه خدمات میزبانی وب تاسیس گردید که در مدت زمانی نچندان کوتاه توانست در چهارمین جشنواره وب ایران سال 1390 عنوان هاستینگ برگزیده را به دست آورد.